T-REX Kominárstvo - kominár

Prevádzka Košice
T.REX Kominárstvo
Tomáš Halász
Kupeckého č.2
040 01 Košice
Tel:     055 729 6070
Mobil: 0901 704 774
Fax:    055 729 6074
 
Prevádzka Prešov
T.REX Kominárstvo
Tomáš Halász
Slovenská 75
08001 Prešov
Mobil: 0903 527 446
Email: kominar.halasz@gmail.com
 
Prevádzka Bardejov
T.REX Kominárstvo
Tomáš Halász
Partizánska 45
08501 Bardejov
Mobil: 0903 670 555
Email: kominar.halasz@gmail.com
 
 
 

 

Kominár

Frézovanie komínov

Čo je frézovanie komínov?

Zväčšenie vnútorného prierezu komína, ktorým sa odvádzajú spaliny.

Musím celý komín vybúrať?

Komínová fréza pracuje vo vnútri komína a odoberá materiál z vnútorných stien komína. Špeciálne retiazky otlkávajú vnútornú časť komína a tým zväčšujú vnútorný priestor bez toho, aby sa musel komín zbúrať.

Bude z toho neporiadok v byte?

Nebude! Všetky otvory do komína prekryjeme, aby tadiaľ neunikal prach. Prach potom ostane vo vnútri komína a ten sa vyberie cez komínove dvierka, alebo sa odsaje priemyselným vysávačom.

Nerozbije to komín?

Zariadenie je konštruované tak, že odoberá iba určitú časť z vnútornej steny komína a tak, aby nedošlo k porušeniu vonkajšej steny komína.

O koľko môžem zväčšiť prieduch?

Je možné odoberať až 1/3 steny komína. Napríklad ak súčasný rozmer komína je15 cm, tak môžeme komín zväčšiť až na 25 cm. Nová vnútorná stena nie je dokonale hladká, takže vnútorný rozmer je približne 24 cm. Takže keď už mám väčší vnútorný rozmer komína tak už môžem kúriť? Po frézovaní je nutné komín vyvložkovať a tak zabezpečiť, aby bol dokonale tesný a nedochádzalo k úniku spalín do miestnosti. K vložkovaniu je potrebné vybúrať montážny otvor v mieste, kde bude pripojený spotrebič a na komínové dvierka.

Čo ak komín nie je rovný?

Fréza nikdy komín nenarovná, ona iba kopíruje jestvujúci. Ak je komín uhýbaný a fréza neprejde prieduchom komína, tak nie je možné komín vyfrézovať. Toto je potrebné zistiť pri prehliadke pred frézovanim.

Kto mi vykoná tu priehliadku?

Náš technik.

Takže keď je komín uhýbaný, tak sa nedá vyvložkovať?

Dá sa takýto komín vyvložkovať, ale je nutné počítať s vybúraním technologického otvoru. To znamená z boku komína, čo môže byť aj v obytnej miestnosti.

Ako dlho trvá frézovanie komína?

Doba je závislá na vlastnostiach frézovaného materiálu a jeho množstva. V priemere je možné počítať, že za jednu hodinu sa vyfrézuje 1-2m komína.

Je možné vyfrézovať všetky materiály?

Väčšina komínov je postavená z tehál a betónu. Tieto materiály sa dajú bežne frézovať. Materiály ako sú keramika, azbest, kamenina a plech sa nedajú frézovať. Presne to určí náš technik.

Kedy frézovanie využijem?

Ak potrebujete zväčšiť vnútorný rozmer komína – napr. pre zlepšenie ťahu komína, alebo ak chcete pripojiť spotřebič s vyšším výkonom ako to umožňuje jestvujúci komín, alebo ak je komín netesný a je ho potrebné vyvložkovať.

Čo ak komín nemám a chcel by som ho vyfrézovať do steny?

To bohužial nevieme. My vieme zväčšiť jestvujúci komínový prieduch, ale nie vytvorit nový. V takom prípade je nutné postaviť nový komín, alebo použiť viacvrstvový montovaný komín.

Čo musím zabezpečiť, aby sa mohol komín vyfrézovať?

Je nutné zabezpečiť prístup ku komínu na steche, pretože odtial sa práce prevádzajú. Ďalej je nutné umožniť kontolu komína a komínového plášťa po celej dlžke tak, aby bolo možné zakryť všetky otvory do komína a kontrolovať ich. Ďalej je nutný prístup ku komínovým dvierkam, možnosť pripojenia elektrického prúdu (230V) a miesto, kde bude odkladaný vyfrézovaný materiál. Zbytok je už práca našich montážnikov.

Neoplatí sa radšej postaviť nový komín?

Vybúranie starého komína predstavuje veľký stavebný zásah pre celú budovu. Stavba nového komína je časovo náročná.

Takže frézovanie je najlepšie riešenie?

Je to efektíny a overený spôsob ako využiť jestvujúci komín bez veľkých problémov – doporučujeme tento systém.