T-REX Kominárstvo - kominár

Prevádzka Košice
T.REX Kominárstvo
Tomáš Halász
Kupeckého č.2
040 01 Košice
Tel:     055 729 6070
Mobil: 0901 704 774
Fax:    055 729 6074
 
Prevádzka Prešov
T.REX Kominárstvo
Tomáš Halász
Slovenská 75
08001 Prešov
Mobil: 0903 527 446
Email: kominar.halasz@gmail.com
 
Prevádzka Bardejov
T.REX Kominárstvo
Tomáš Halász
Partizánska 45
08501 Bardejov
Mobil: 0903 670 555
Email: kominar.halasz@gmail.com
 
 
 

 

Kominár

Ako kúriť

Tipy pre správnu prevádzku krbu:

Spaľujte výhradne suché drevo 2 roky skladované na vetranom a zakrytom mieste. Takéto drevo obsahuje vodu do 20% svojho objemu a má vysokú výhrevnosť. V tabuľke nižšie je pre porovnanie výhrevnosť dreva pri rôznych stupňoch vysušenia.


Obr. 1: Skladovanie dreva pod prístreškom

Obr. 2: Nespaľujte v krbe ani kachľovej peci odpad

Do ohniska vkladajte maximálne toľko dreva, koľko je stanovené v návode na obsluhu krbu alebo pece. Väčšie množstvo dreva spôsobuje vyššie teploty spalín, teda komínom odchádza viac tepla von a krb funguje s nízkou účinnosťou. Pri správnej dávke dreva býva účinnosť vyššia ako 70%, pri akumulačných kozuboch až nad 80%. Keď do ohniska vložíte ale 2 krát väčšiu dávku dreva ako stanovuje výrobca, účinnosť klesá niekedy aj pod 60% a do komína odchádzajú spaliny s teplotou viac ako 400°C – týmto sa výrazne skracuje životnosť krbu aj komína.

Vložené drevo zapaľujte zhora ako na obr. 3. Možno to znie zvláštne, ale skutočne správne zakurovanie by malo prebiehať zhora. Takto sa podstatne znížia emisie, komín sa rýchlejšie naštartuje a v ohnisku čistejšie horí, čo zabezpečí aj čistejšie sklo dvierok.

- najskôr do ohniska vložíte príslušnú dávku dreva
- potom na vrch položte cca 0,5 kg drobno naštiepaného dreva, najlepšie mäkkého
- pod toto na drobno naštiepané drevo položte zapálený ekologický pevný podpaľač
- otvorte prívod vzduchu na horenie

Obr. 3: Drevo zapaľujte zhora pevným ekologickým podpaľačom

Prívod vzduchu na horenie otvorte do maximálnej pozície. Po dobrom rozhorení 20-30 minút môžete prepnúť prívod vzduchu na horenie do strednej pozície a tam ho ponechajte až do ukončenia horenia. Škrtenie prívodu vzduchu počas horenia je veľkou chybou, nedostatočný prívod vzduchu spôsobuje nekvalitné spaľovanie a tým sa opäť znižuje účinnosť horenia a sklo dvierok sa skôr zašpiní.

Prívod vzduchu na horenie uzatvorte až keď sú nad pahrebou len malé modré plamienky.

Ďalšiu dávku dreva prikladajte až v stanovenom intervale zo strany Vášho kachliarskeho majstra, napríklad pri akumulačných krboch sa drevo prikladá každých 4-8 hodín, pri kachľových peciach každých 8 až 24 hodín.

Kvalita dreva

Objem vody v g na 1kg dreva

Objem vody v %

Výhrevnosť dreva v kWh/kg

Veľmi suché (zo sušičky)

100 g

10 %

4,5 kWh

2 roky skladované

200 g

20 %

4,0 kWh

1 rok skladované

350 g

35%

3,0 kWh

Čerstvo narúbané drevo

500 g

50%

2,1 kWh

Tabuľka: Aký vplyv má vlhkosť dreva na jeho výhrevnosť. Doslovne povedané, keď sa kúri čerstvo narúbaným drevom, tak je potrebné spáliť 2 krát toľko dreva, aby bol dosiahnutý rovnaký výkon.